ก่อนเล่นพนันออนไลน์ ต้องมีความรู้การเงินซะก่อน

ความรู้ในเรื่องของการเงินการวางแผนทางการเงินที่อาจจะไม่มีการสอนในห้องเรียนและไม่ได้ให้ความรู้  ปลูกฝังพฤติกรรมในการใช้เงินที่ถูกต้องมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งระดับมหาวิทยาลัยก็แทบจะไม่มีการสอน บางคนเพิ่งจะจัดการเงินของตัวเองได้ก็ตอนที่เล่นพนันออนไลน์นี่แหละ เพราะว่าการเล่นพนันออนไลน์ให้เห็นกำไรชัดเจนต้องมีการแบ่งเงินเป็นสัดส่วนไม่ให้เงินกินทุนมากเกินไป
การจัดงบประมาณเบื้องต้น

การบริหารในการกำหนดเงินในกระเป๋าเป็นเรื่องเบื้องต้นที่จะใช้เงิน   ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องบริหารงบประมาณบริหารเงิน  สะดวกง่ายมากขึ้น    โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าถ้าไม่เก่งคำนวณจะทำไม่ได้   ในปัจจุบันได้มี App ที่ช่วยเรื่องนี้ได้ที่ช่วยจดรายจ่ายรายรับทำให้รู้ใช้เงินเรื่องอะไรบ้าง  การใช้เงินโดยไม่ได้มีการวางแผนจะทำให้ใช้เงินเกินตัวควรจะตั้งงบในการใช้จ่ายแต่ละหมวด  เช่น  ค่าอาหาร  เงินออม  ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน    ค่าเครื่องแต่งตัวเสื้อผ้า  เป็นต้น
ความรู้เรื่องดอกเบี้ย

ถึงแม้ว่าจะไม่เก่งเรื่องตัวเลขแต่เรื่องของดอกเบี้ยแล้วเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจ  เช่น  ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านหากเข้าใจว่าเป็นแบบลดต้นลดดอก   แปลว่าถ้าโป่ะเงินผ่อนได้มากเท่าไหร่ก็จะเสียดอกเบี้ยลดลงแถมผ่อนหมดได้ไวขึ้น   หรือการผ่อนรถ   ถ้านำดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายมารวมกันก็จะเห็นยอดที่จริงที่จะต้องจ่าย   บางทีอาจจะเปลี่ยนใจเก็บเงินสดและซื้อด้วยเงินสด
กำหนดลำดับความสำคัญของการออมเงิน

การจะทำให้เรามีสภาพการเงินที่ดี    แต่ก็ยังมีการให้ความสำคัญกับการออม   ที่คลาดเคลื่อน  เช่น  คนในวัยหนุ่มสาวจะไม่เห็นความสำคัญของการออมหลังเกษียณเพราะมองว่าเป็นเรื่องใกลตัว  การเริ่มออมเงินตั้งแต่อายุน้อยจะช่วยเพิ่มความเข้าใจในการออมและฝึกนิสัยในการเก็บออมไปตลอดชีวิต  เริ่มจากการออมง่าย ๆ  คือตั้งเป้าหมายในการออมก่อน เริ่มออมจากเงินจำนวนและน้อยก่อนจะสำเร็จง่ายมีกำลังใจในการออม
หนี้และวงจรของการเสียเครดิตทางการเงิน

คนส่วนมากแล้วจะเสียเครดิตมากกว่าสร้างเครดิตและไม่เข้าใจว่าแบบไหนที่ทำให้เสียเครดิตทางการเงินจึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก  ดังนั้นการเข้าใจเรื่องหนี้เป็นความรู้พื้นฐานทางการเงินที่ทุกคนควรจะเข้าใจ   การมีหนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายทั้งหมดหากมีหนี้และชำระตรงเวลาถือเป็นการสร้างเครดิตการเงิน และมีเครดิตทางการเงินที่ดีจะมีประโยชน์ในอนาคตมาก  ไม่ว่าจะเป็นการกู้เพื่อทำธุรกิจหรือกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

Related Posts